top of page

רשימת פרוייקטים

חלקית

ציבורי – בטחוני

 מרכז לוגיסטי, תכנית אב, תכנון מפורט   -

וכתיבת איפיון  

 חיל האוויר  -

    משטרת ישראל מטה ארצי, 2000  -

המרד ת"א, דיור מוגן  -

מעונות סטודנטים, קריית אונו, 2015  -

מעונות סטודנטים, אסף הרופא  -

תכנון וכתיבת איפיון     

משרדים- מסחרי

קהילת סולניקי,, 2016  -

 קריית מגדל, 2012  -

קניון רחובות, 2012  -

גדנסק, משרדים, מלון ומגורים, פולין, 2006  -

מגדל המוזיאון, 2004  -

השגירורת היפנית, 2004  -

בוקרשט, משרדים, 2004  -

שגרירות בריטניה, סופיה, 2001  -

שופרסל נתניה, 2000  -

קריית הממשלה, 1999  -

משרדי רב בריח, 1995  -

ידיעות אחרונות, ראשל"צ -2004  -

מגורים

לה גווארדיה 64-68, ת"א, 2016  -

לה גווארדיה, 24-28, ת"א 2016  -

 הטייסים, ת"א, 2016  -

מגורים, ראש העין, 2016  -

הופיין, תל אביב, 2016  -

יהודה הנשיא, תל אביב, 2016  -

בלוך 25, תל אביב, 2016  -

בלוך 36, תל אביב, 2018  -

הירקון 150, תל אביב, 2009  -

מגדל נווה צדק, תל אביב, 2008  -

רוטשילד 30, תל אביב, 2007  -

גדנסק, פולין , 2006  -

בית דבר, תל אביב, 2005  -

וייצמן 109-111, תל אביב, 2015  -

יד לבנים 12, תל אביב, 2017  -

תכנון עירוני

יקנעם, תכנית מתאר, 2016  -

לה גווארדיה, תב"ע לפינוי בינוי, 2016  -

חדרה, תכנית מתאר , 2014  -

גן הפקאן, רחובות, תב"ע מפורטת, 2007  -

דימונה, שכונת ממשית, תב"ע מפורטת 2002  -

T +972 3 5252130 F +972 3 6203438 e km@kavmitaar.co.il 

bottom of page