הטייסים | ת"א

תב"ע להתחדשות עירונית

היקף: 40,000 מ"ר

שלב: אושר למתן תוקף

יח"ד: 260

T +972 3 5252130 F +972 3 6203438 e km@kavmitaar.co.il