top of page
המרד
המרד
המרד
המרד

המרד  תל אביב

דיור מוגן

שלב: בתכנון

היקף: 18,000 מ"ר

יח"ד: 249

T +972 3 5252130 F +972 3 6203438 e km@kavmitaar.co.il 

bottom of page