בלוך 36 | ת"א

מגורים

שלב: תכנון מוקדם

היקף: 1,500 מ"ר

יח"ד: 16

T +972 3 5252130 F +972 3 6203438 e km@kavmitaar.co.il